Corona update

Cox tandzorg is een praktijk gespecialiseerde in tandheelkundige zorg op het gebied van mondchirurgie, implantologie en de bijbehorende restauratieve zorg, protheses al dan niet op implantaten en snurkbeugels. Vaak worden patiënten van praktijken uit de regio naar ons doorverwezen. In die gevallen houden wij ons aan de verwijzing en voeren overleg met u en uw verwijzer.

corona update